adres elektronicznej skrzynki podawczej: /SP5Piastow/SkrytkaESP

(ePUAP ścieżka dostępu: Strona Główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego)

.

Adres poczty elektronicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piastowie:

szkola@sp5piastow.pl

.

Telefon: 48 501 601 930

Logowanie nauczycieli i uczniów

Facebook SP5

 


Czego potrzebuje roślina, żeby rosnąć?
Tak brzmiało pytanie kluczowe projektu badawczego, do którego przystąpiła klasa III D.
Podzieleni na zespoły dwu i trzyosobowe przez dwa tygodnie sadzili, pielęgnowali i obserwowali swoje roślinki, aby w końcu wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Dzięki działaniom praktycznym znaleźli odpowiedzi na wiele pytań:
1.Czy roślina, do której się mówi szybciej rośnie?
2. Czy roślina urośnie na piasku?
3. Czy roślina urośnie, kiedy podlewamy ją czym innym niż wodą?

To były fascynujące chwile, które pozwoliły na badanie procesów przyrodniczych, odkrywanie tajemnic świata roślin, rozbudzające ciekawość uczestników.
Punktem kulminacyjnym było prezentowanie swoich wyników na forum klasy.
Towarzyszyła nam ogromna radość i satysfakcja!

Wychowawczyni klasy Agnieszka Dutkiewicz

W roku szkolnym 2023/2024 do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7-letnie – rocznik 2016 r. – objęte obowiązkiem szkolnym;
  • dzieci 6-letnie – rocznik 2017 r. – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ogólne zasady wynikające z przepisów

Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej należy dokonać tylko i wyłącznie elektronicznie w terminach od 6 marca 2023 do 17 marca 2023 wypełniając zgłoszenie w elektronicznym systemie rekrutacji dostępnym pod adresem

https://rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl.

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, która jest dostępna na stronie elektronicznego systemu rekrutacji, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania zgłoszenia w wybranej szkole.

W przypadku, kiedy rodzic ma ograniczony dostęp do komputera zapraszamy do skorzystania ze specjalnie przygotowanego stanowiska komputerowego w Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa ul. Popiełuszki 12, w godz. 8.30 – 15.00 w terminie od 6 do 17 marca 2023 r.

W celu poprawnie złożonego zgłoszenia rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:

1.Wypełnić zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym, w tym celu należy:
a) wypełnić w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęciu dziecka,
b) dołączyć w systemie skan (zdjęcia) oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka,
c) podpisać zgłoszenie profilem zaufanym.

2. Wypełnić zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do szkoły obwodowej, w tym celu należy:
a) wypełnić w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej,
b) wydrukować wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole obwodowej wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka.

Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. W przypadku gdy jeden z rodziców nie może podpisać zgłoszenia należy dołączyć do zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o zgłoszeniu dziecka do szkoły obwodowej oraz uzgodnili dane zawarte w zgłoszeniu. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka, które powinno zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wzory oświadczeń dostępna są na stronie elektronicznego systemu rekrutacji, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”.

Katarzyna Wąsńska-Jano

/-/

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa

DOKUMENTY wymagane do rekrutacji:

  1. Wniosek wydrukowany z aplikacji online (link poniżej);
  2. Inne dokumenty znajdujące się we wniosku w „Kryteriach naboru”.

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE

https://rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl/switcher-public/index!doDefault.action

Szanowni Państwo,

po kliknięciu w link, w menu po prawej stronie znajduje się moduł:


formico – rekrutacja do przedszkoli

.

Po kliknięciu na nazwę modułu wyświetlą się szczegóły dotyczące poszczególnych etapów rekrutacyjnych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DOKUMENTY wymagane do rekrutacji:

  1. Wniosek wydrukowany z aplikacji online link poniżej;
  2. Inne dokumenty znajdujące się we wniosku w „Kryteriach naboru”.

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE

https://rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl/switcher-public/index!doDefault.action

Szanowni Państwo,

po kliknięciu w link, w menu po prawej stronie znajduje się moduł:


elemento – rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Po kliknięciu na nazwę modułu wyświetlą się szczegóły dotyczące poszczególnych etapów rekrutacyjnych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Z dumą ogłaszamy, że wśród uczniów naszej szkoły są laureaci i finaliści XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego zorganizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 2 marca nasi laureaci uczestniczyli w uroczystej gali w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w czasie której odebrali dyplomy i nagrody.

Laureatka I miejsca – Zofia Łyp, kl. 5a

Laureatka II miejsca – Nina Palczewska, kl. 8a

Laureatka III miejsca – Amelia Mączko, kl. 8a

Laureat III miejsca – Michał Biskup, kl. 5a

Tytuł finalisty otrzymali:

Marta Więcławska, kl. 5d; Cezary Chmielecki, kl. 5a; Julian Kopacz, kl. 8a.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy za pośrednictwem piastowskiego Stowarzyszenia „Możesz” przekazali 1% podatku dla naszej szkoły za rok 2021. Sposób wydatkowania zostanie ustalony przez Panią Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.
Wypełniając formularz PIT za rok 2022, można przekazać nawet 1,5% podatku dochodowego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5, wpisując w odpowiednie rubryki: KRS 0000124097, cel szczegółowy: SP5
Na stronie mozesz.org, gdzie można zapoznać się z bieżącą działalnością Stowarzyszenia „Możesz”, znajduje się również program ułatwiający wypełnienie formularza PIT.
Z góry dziękujemy za środki przekazane na rzecz szkoły i naszych dzieci.
Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie
https://www.e-pity.pl/…/akcja-e-life-jeden-procent-2023…