DYREKTOR:

Anita Chojnowska

Przyjmuje interesantów w środy w godz. 15:00-16:00
W dniach zebrań z rodzicami (dni otwarte) w godz. 17:00-19:00
W pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
WICEDYREKTOR:

Małgorzata Pankowska

Przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 15:00-16:00
W pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
WICEDYREKTOR:

Alicja  Kuziemska

Przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 15:30-16:00
W pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.