Potwierdzanie woli przyjęcia do placówki kwalifikacji do klasy 1

Szanowni Państwo, 

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 12 kwietnia 2023 r. od godz. 10:00 do 21 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00 zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki kwalifikacji. 

Potwierdzenie woli przyjęcia można dokonać elektronicznie lub osobiście w placówce kwalifikacji.

W celu elektronicznego potwierdzenia woli rodzic loguje się konto kandydata i korzysta z opcji potwierdź wolę przyjęcia.

Jeśli rodzic chce osobiście potwierdzić wolę przyjęcia w placówce kwalifikacji wówczas pobiera druk potwierdzenia woli (dostępny na stronie elektronicznego systemu rekrutacji rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl, zakładka „Pliki do pobrania, instrukcja” lub w placówce druk taki dostępny jest w systemie ELEMENTO, zakładka „Pomoc”) i składa w placówce kwalifikacji.

Uwaga! Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

————————————————————————————————–

Potwierdzanie woli przyjęcia do placówki kwalifikacji

·        Szanowni Państwo, 

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 5 kwietnia 2023 r. od godz. 10:00 do 12 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00 zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki kwalifikacji. 

Potwierdzenie woli przyjęcia można dokonać elektronicznie lub osobiście w placówce kwalifikacji.

W celu elektronicznego potwierdzenia woli rodzic loguje się konto kandydata i korzysta z opcji potwierdź wolę przyjęcia.

Jeśli rodzic chce osobiście potwierdzić wolę przyjęcia w placówce kwalifikacji wówczas pobiera druk potwierdzenia woli (dostępny na stronie elektronicznego systemu rekrutacji rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl, zakładka „Pliki do pobrania, instrukcja” lub w placówce druk taki dostępny jest w systemie FORMICO, zakładka „Pomoc”) i składa w placówce kwalifikacji.

Uwaga! Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

—————————————————————————————————————–

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
w Mieście Piastów na rok szkolny 2023/2024

————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2023/2024


DOKUMENTY wymagane do rekrutacji:

  1. Wniosek wydrukowany z aplikacji online (link poniżej);
  2. Inne dokumenty znajdujące się we wniosku w „Kryteriach naboru”.

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE

https://rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl/switcher-public/index!doDefault.action

Szanowni Państwo,

po kliknięciu w link, w menu po prawej stronie znajduje się moduł:


formico – rekrutacja do przedszkoli

Po kliknięciu na nazwę modułu wyświetlą się szczegóły dotyczące poszczególnych etapów rekrutacyjnych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

————————————————————————————————————-

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2023/2024

DOKUMENTY wymagane do rekrutacji:

  1. Wniosek wydrukowany z aplikacji online link poniżej;
  2. Inne dokumenty znajdujące się we wniosku w „Kryteriach naboru”.

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE

https://rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl/switcher-public/index!doDefault.action

Szanowni Państwo,

po kliknięciu w link, w menu po prawej stronie znajduje się moduł:


elemento – rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Po kliknięciu na nazwę modułu wyświetlą się szczegóły dotyczące poszczególnych etapów rekrutacyjnych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————

.