.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO KLASY I

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zapis dziecka do oddziału przedszkolnego i do szkoły wynika z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 33. u. 1 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz obowiązku szkolnego (art. 40. u. 1 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

Rekrutacja odbywa się w dniach: 01.03.2021 – 12.03.2021

Karty zapisu są dostępne na stronie internetowej szkoły.

W związku z sytuacją pandemiczną zwracamy się z uprzejmą prośbą o pozostawienie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka lub karty rekrutacyjnej (w kopercie podpisanej „REKRUTACJA”) w urnie na dokumenty zlokalizowanej w przedsionku szkoły.

Kartę zapisu dziecka do świetlicy oraz potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia należy dostarczyć do szkoły po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych.

Sekretariat szkoły służy Państwu pomocą w następujących godzinach:

Poniedziałek godz. 7:30 – 16:00

Wtorek godz. 7:30 – 16:00

Środa godz. 7:30 – 17:00

Czwartek godz. 7:30 – 16:00

Piątek godz. 7:30 – 16:00

pod numerami telefonów:

1) 22 723 14 72;

2) 501 601 930

lub e-mail: szkola@sp5piastow.pl

Komisja rekrutacyjna:

p. Małgorzata Pankowska – przewodnicząca;

p. Monika Barcz – pedagog:

p. Ewa Jarocka-Sadowska – pedagog;

p. Agnieszka Chudzyńska – psycholog

WORD

.

PDF

.