Nasze osiągnięcia i ciekawe działania

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ROK SZKOLNY 2009/2010


Gimnazjum Nr 1 w Piastowie gmina powiat województwo kraj
część humanistyczna 34,42 33,65 33 31,63 30,34
część matematyczno-przyrodnicza 29,48 28,81 26,78 24,96 23,90
język angielski 35,19 34,91 34,12 30,52
język niemiecki 38,24 38,24 36,89 31,36

 


Udział szkoły w konkursach

Konkurs ortograficzny „Ortografia na medal” – 1 miejsce, tytuł laureata – etap wojewódzki  – p. W. Wojtczuk
Tytuł finalisty w konkursie recytatorskim „Warszawska Syrenka” – p. E. Zielińska
Konkurs  recytatorski „Błyskawicowe rymy”  I nagroda (2x), wyróżnienie – p. Zielińska
II miejsce w powiatowym  konkursie wiedzy o Juliuszu Słowackim – 3 os. – p. Zielińska
Konkurs krasomówczy- 3 miejsce, etap wojewódzki – p. Sobczyńska
II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki o Zdrowiu – p. Kaczor
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” – p. Sklepkowska
I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Kolęd – p. Sklepkowska,
II etap konkursu kuratoryjnego z historii (1 os.), z chemii (2 os.), z astronomii (3 os.),
Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko” – 2 uczniów otrzymało tytuł KAONA, 7 TAONA – p. Kuziemska,
Mazowiecka Olimpiada Astronomiczna – 1 finalistka – p. Kuziemska,
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”- 3 uczniów wynik bardzo dobry, 11 wyróżnień – p. Romaniuk,
Międzygminny Konkurs Matematyczny „Trapez” – 1 uczeń I miejsce, 3 uczniów II miejsce, 1 uczeń 3 miejsce, 2 wyróżnienia – p. Romaniuk, p. Jesionowska
II etap konkursu „LOGIA 10” – 2 os.
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr” – wyróżnienie.
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego – nagroda główna (1 os.), 2 wyróżnienia.
Konkurs Czterech Gmin z Języka Angielskiego – 1 miejsce + wyróżnienie,
Ogólnopolski Konkurs Gramatyczno-Leksykalny z Języka Angielskiego – 4 miejsce w województwie zajął uczeń kl. I
Warszawski Konkurs o Londynie – 1 miejsce,
Turniej BRD – 1 miejsce w powiecie, 4 w rejonie – p. A. Żukowska.

Zajęcia pozaszkolne

1.    Warsztaty w Teatrze Lalka – koło teatralne
2.    Instytut Leśnictwa w Sękocinie – lekcje biologii – IIa, IId
3.    Zwiedzanie Getta Warszawskiego – 3 uczniów
4.    Instytut Leśnictwa w Sękocinie – IIb, IIc, IIf
5.    Teatr Komedia – spektakl pt. „Boyband” – różne klasy
6.    Wykłady z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim – koło fizyczne
7.    Zespół Pieśni i tańca „Mazowsze” – IIa, IIIa
8.    Pałac Kultury i Nauki w Warszawie – „Kinoteka”- spektakl n/t życia i twórczości Juliusza Słowackiego – IIIc, IIIf
9.    Spektakl „Wszystkie dzieła Szekspira” – grupa teatralna
10.    Uniwersytet Warszawski – zajęcia z fizyki – IIb
11.    Warsztaty w Teatrze Lalka – koło teatralne
12.    Muzeum Niepodległości w Warszawie – IIa, IIIe
13.    Muzeum Powstania Warszawskiego – IIId
14.    Muzeum Narodowe – IIId, Ie
15.    Muzeum Narodowe – wystawa pt. „Malarstwo Jacka Malczewskiego” – IIa
16.    Teatr Narodowy – spektakl „Opowiadania dla dzieci” wg Singera – IIe, IIa, IIIa
17.    Wykład z biologii na Uniwersytecie Warszawskim – 2 uczniów
18.    Systematyczne popołudniowe wyjazdy młodzieży i nauczycieli do teatru,

Zielone Szkoły

1. Włochy – kl IIb, IIId
2. Sztutowo – Id, Ie, If, Ig, IIa, IIIa, IIIe
3. Piękna Góra k/Giżycka – Ia, Ib, Ic, IIf
4. Szwajcaria Kaszubska – IIIc, IIIf

Tworzenie tradycji i obrzędowości szkoły.

•    31 VIII2009r.  uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piastowa Pani Janinie Kurowskiej-Kuleszy,
•    3 IX 2009 – 70 rocznica wybuchu II wojny światowej – Msza św. I składanie wieńców pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych,
•    17 IX 2009 – 70 rocznica agresji sowieckiej
•    rocznica likwidacji Dulagu – obozu przejściowego w Pruszkowie
•    11 X 2009 – Msza św. Z okazji Święta Niepodległości, składanie kwiatów pod obeliskiem,
•    udział w pogrzebie p. Madeja – uczestnika powstania warszawskiego
•    Święto Szkoły – ślubowanie klas I.
•    31.01.2010 – 01.02.2010 – UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI ROCZNICY ŚMIERCI ZBIGNIEWA GĘSICKIEGO „JUNO”. (Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym i byliśmy w Warszawie, gdzie składaliśmy wieńce w miejscach związanych z działalnością i śmiercią naszego patrona. Również w Piastowie składaliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą czyny bohatera i gościliśmy druhnę Kamę oraz innych kombatantów)
•    15.04.2010 Wyjazd do Warszawy, udział w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku.
•    Rajd Historyczny „Szlakiem naszej historii”
•    03.05.2010 – udział w miejskich uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
•    1 VI – Dzień Dziecka – konkurs karaoke.
•    23 VI – Dzień Gimnazjalisty
•    24 VI – Dzień Sportu.

Apele

Dzień Edukacji Narodowej – p. Z Piotrowska, Dzień Papieski – p. A. Sklepkowska, Święto Niepodległości – p. Myszkowska, apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia – p. Krysiak, apel upamiętniający rocznicę śmierci Jana Pawła II – p. A. Sklepkowska,  Święto Ziemi – p. B. Augustyniak,  apel na temat zdrowia- P. L. Kaczor,   Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – p. K. Sobczyńska,  Wieczór wspomnień o Chopinie pt. „Chopin – inspiracje”- p. E. Zielińska,  „Jacy jesteśmy?” – p. E. Zielińska — występ teatru „Anafory” na ostatnim zebraniu z rodzicami, apel na zakończenie roku szkolnego – p. Witkowska.