Koniec roku szkolnego to dobry czas na podsumowania, a trzeba przyznać, że w Gimnazjum nr 1 od września 2005 do czerwca 2006 wiele się wydarzyło.

Na szczególną uwagę zasługuje uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru naszej szkole, która miała miejsce 9 lutego 2006 roku.

Uroczystość rozpoczęła msza w Kościele Najświętszej Marii Panny w Piastowie, a następnie wszyscy goście spotkali się w G1, gdzie odbyła się dalsza część związana z przekazaniem sztandaru.

Trudno w kilku słowach streścić to wydarzenie, ale należy odnotować, że atmosfera spotkania była wyjątkowa.

Wszystkich uczestników najbardziej ujął program artystyczny w wykonaniu grupy teatralnej „Anafory” pod kierunkiem pani Ewy Zielińskiej. Była to niezwykła lekcja człowieczeństwa, historii i patriotyzmu.

Uroczystość zakończył bankiet wydany na cześć gości.

Takich przeżyć nie zapomina się nigdy.

A po tak niecodziennych wydarzeniach wróciliśmy do szkolnej codzienności. Pracowaliśmy wytrwale, aby jak najlepiej wypaść na koniec roku i można powiedzieć, że mamy się czym pochwalić.

Nasi uczniowie uczestniczyli w rożnych konkursach na szczeblu gminnym, międzygminnym, powiatowym i wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim czy międzynarodowym.

I tak : przystąpiliśmy do Przedmiotowych Konkursów Kuratoryjnych, wzięliśmy udział

w II Konkursie Krasomówczym o zasięgu wojewódzkim – „Wielkie Polki i wielcy Polacy”, w którym zostały nagrodzone: Magdalena Kruszyna II m. przygotowana przez p. J. Krysiak,

Marta Betz III m. i Marlena Gąsiorek wyróżnienie przygotowane przez p K Sobczyńską.

W Konkursie Regionalnym o zasięgu wojewódzkim – „Mazowsze – moja mała ojczyzna”

zorganizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie II m. zajęła Agata Kościńska, a wyróżnienie otrzymała Patrycja Ceglinska przygotowane przez p. K. Sobczynską.

Uczniowie G1 odnieśli liczne sukcesy w konkursach recytatorskich. Wszystkimi uczestnikami opiekowała się p. E. Zielińska

Należy wymienić przede wszystkim „Warszawską Syrenkę”,  której finalistą został Paweł Zienkiewicz

W Mazowieckim Przeglądzie Recytatorskim Poezji Jednego Poety – Ks. Jana Twardowskiego nagrodę specjalną otrzymała Kaja Palczewska, a w Międzygminnym Przeglądzie Teatralnym „Scenki z Fredry” grupa „Anafory” zajęła I m.

Laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego zostały: Aleksandra Chrzastowska, Magdalena Kruszyna, Agnieszka Lewandowska

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” przyniósł liczne wyróżnienia:

Agnieszka Niewińska, Agnieszka Senderowicz, Paweł Zawadzki, Paweł Kojtek, Marta Baranowska – przygotowani przez p. D. Romaniuk i Marcin Łukasiuk przygotowany przez p. J. Jesionowską.

Nie sposób wymienić licznych konkursów gminnych i szkolnych, w których odnosiliśmy sukcesy. Jesteśmy jednak przekonani, że najlepszym potwierdzeniem dobrego poziomu nauczania w G1 są wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego klas III

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2006

Część humanistyczna

(na 50 możliwych)

Część matematyczno – przyrodnicza

(na 50 możliwych)

Gimnazjum

nr 1

gmina powiat Gimnazjum

nr 1

gmina powiat
37,65 36,68 35,13 29,27 27,98 27,56

Ukoronowaniem osiągnięć w dziedzinie nauki i godnego reprezentowania szkoły są Nagrody Burmistrza przyznane w tym roku:

Annie Ozimek, Marcie Baranowskiej, Jakubowi Lisińskiemu, Kai Palczewskiej

Powszechnie wiadomo, że w naszej szkole dużą wagę przywiązujemy do propagowania zdrowego stylu życia, dlatego też w tym roku przystąpiliśmy do realizacji Projektu Zdrowotnego„Trzymaj Formę!” pt.  „Promowanie zdrowego stylu życia w celu zapobiegania otyłości” pod przewodnictwem p. Lidii Kaczor.

Program ten współorganizowany był przez Agorę S.A., portal Gazeta oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej – organizatorów „Szkoły z klasą” oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Akademii „Szkoła z klasą”.

W ramach realizacji zadań projektu uczniowie byli informowani o zdrowym odżywianiu, o otyłości i zagrożeniach z niej wynikających. Systematycznie przygotowywali gazetki ścienne, zaprezentowali swoją wiedzę w czasie szkolnego konkursu, w sklepiku szkolnym zorganizowano sprzedaż owoców. Uczniowie, ale także nauczyciele, spotykali się  na ćwiczeniach przy muzyce, odbyła się wycieczka rowerowa, a na zielonej szkole w Rogowie dużym powodzeniem cieszyły się codzienne marszobiegi terenowe.

Dbanie o zdrowie to przecież dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny. Jak zwykle nasi gimnazjaliści wzięli udział w konkursach sportowych.

W ramach Piastowskiej Gimnazjady w sportach indywidualnych startowało100 uczniów naszego gimnazjum, którzy zajęli 36 miejsc medalowych na 64 możliwych; w grach zespołowych startowało 15 reprezentacji, wygrywając w 11 kategoriach na 15 możliwych.

Na terenie powiatu w unihokeju zarówno dziewczęta jak i chłopcy zdobyki I miejsca, dodatkowo chłopcy zajęli I miejsce w Finałach Międzypowiatowych Rozgrywek w Unihokeju.

Takie zaangażowanie w rozwój sportu zaowocowało przyznaniem po raz pierwszy Nagród Burmistrza za osiągnięcia sportowe. Laureatami zostali: Jakub Lisiński, Bartłomiej Nowakowicz, Daniel Cendrowicz.

Odnotowując ciekawe wydarzenia kulturalne , które stały się udziałem naszych gimnazjalistów, należy wspomnieć o wieczorku poetyckim zaprezentowanym w marcu przez grupę teatralną „Anafory ”pt. „Miłość według Księdza Jana Twardowskiego”połączonego z pokazem multimedialnym i ciekawą” lekcją” na temat twórczości księdza. To niezwykle wzruszające spotkanie zostało powtórzone w sali piastowskiego MOK-u.

W czerwcu  jeszcze raz skorzystaliśmy z gościnności  naszego Ośrodka Kultury, by zaprezentować „Ostatnią lekcję wychowania do życia w rodzinie”. Był to pomysł niezmordowanej  opiekunki koła teatralnego pani E. Zielińskiej, która tym razem połączyła siły, zapraszając do udziału w spektaklu uczniów Liceum Adama Mickiewicza. Występ uświetnił pokaz multimedialny przygotowany w kooperacji z panią W. Kozłowską i tańce dziewcząt ze szkolnego koła tanecznego prowadzonego przez panią L. Kaczor.

W tym dniu w sali kinowej gościliśmy uczniów wszystkich piastowskich szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa godna powtórzenia.

Równie ciekawy okazał się spektakl  pt. „A to Polska właśnie”, prezentowany w Teatrze Lalka , a przygotowany przez klasę 3g pod kierunkiem pani E. Sadowskiej. Było to przedstawienie „dyplomowe” klasy, która przez trzy lata współpracowała z warszawskim teatrem i aktorem panem Holcem.

Kończąc relację z roku szkolnego 2005/2006 w G1, jesteśmy przekonani, że po zasłużonym wakacyjnym wypoczynku, z nowymi pomysłami, ze zdwojoną energią przystąpimy do realizowania nowych wyzwań.

Materiał opracowała Julia Krysiak