Nasze osiągnięcia i ciekawe działania

WYNIKI  EGZAMINU GIMNAZJALNEGO  ROK SZKOLNY  2010/2011


Gimnazjum Nr 1 w Piastowie powiat województwo
część humanistyczna 28,13 28,13 27,33
część matematyczno-przyrodnicza 28,09 25,93 24,54
język angielski 35,09 32,69 29,16
język niemiecki 39,61 35,03 28,94


Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych

Logia 11 –  konkurs informatyczny – laureat,
Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów – laureat,
IX Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów – 3 finalistki,
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR” – laureat, 8 wyróżnień,
Międzygminny Konkurs Matematyczny „TRAPEZ” – kl.III – I i III miejsce; kl. II – dwa I miejsca; kl.I – III miejsce i wyróżnienie,
Mazowiecka Olimpiada Astronomiczna – udział w II etapie,
Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – półfinał drużyn,
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – finaliści szczebla wojewódzkiego,
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie – tytuł finalistów,
Regionalny Konkurs Kolęd I Pastorałek w Pruszkowie – III miejsce,
XI Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal” – finalista,
Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” – dwóch finalistów, wyróżnienie,
VII Konkurs Krasomówczy – finalista, wyróżnienie,
Szkolny konkurs fotograficzny „Ciekawe doświadczenia fizyczne” – I,II,III miejsce, 3 wyróżnienia,
Szkolny konkurs czytelniczy „Bliżej Olimpu” – I, II, III miejsce, 6 wyróznień,
Szkolny konkurs czytelniczy  „Bohaterowie „Kamieni na szaniec” – I, II, III miejsce,
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (biegi przełajowe) – finalistka,
Międzypowiatowe Mistrzostwa Mazowsza Zachodniego(unihokej – chłopcy) – II miejsce,
Mistrzostwa Powiatu (koszykówka –dziewczęta) – II miejsce,
Mistrzostwa Powiatu (piłka nożna – chłopcy) – III miejsce,
Konkurs IPN „Autorytet w czasach trudnych”
Międzynarodowy Konkurs „Młodzież w lasach Europy” – II etap

Tworzenie tradycji i obrzędowości szkoły

•    1 IX 2010 – 71 rocznica wybuchu II wojny światowej – Msza św. I składanie wieńców pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych,
•    17 IX 2009 – 70 rocznica agresji sowieckiej
•    11 X 2009 – Msza św. Z okazji Święta Niepodległości, składanie kwiatów pod obeliskiem,
•    Święto Szkoły – ślubowanie klas I.
•    31.01.2010 – 01.02.2010 – UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI ROCZNICY ŚMIERCI ZBIGNIEWA GĘSICKIEGO „JUNO”. (Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym i byliśmy w Warszawie, gdzie składaliśmy wieńce w miejscach związanych z działalnością i śmiercią naszego patrona. Również w Piastowie składaliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą czyny bohatera i gościliśmy druhnę Kamę oraz innych kombatantów)
•    21 III – Dzień Wiosny – konkurs karaoke
•    Rajd Historyczny „Szlakiem naszej historii”
•    03.05.2010 – udział w miejskich uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
•    04.06.2011 – Koncert talentów z okazji Dni Piastowa
•    18 VI – Piknik Rodzinny, Dzień Gimnazjalisty

Inscenizacje i uroczyste apele

1.    Odbył się  apel z okazji Dnia Nauczyciela, przygotowany przez panią  J. Krysiak oraz klasę IIIb.
2.    Pani A. Sklepkowska  przygotowała projekt z okazji Dnia Papieskiego, który zakończył się apelem.
3.    Pani E. Kramarczyk wraz z klasą IIIa przygotowała apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości.
4.    Pani K. Sobczyńska z klasą IIIa przygotowała część artystyczną na  uroczystość Święta Szkoły i ślubowanie klas pierwszych, pani  E. Trudnowska – oprawa plastyczna.
5.    Rocznica śmierci Jana Pawła II została uczczona apelem przygotowanym przez
Ks. Grzegorza Zabagło.
Maria Skłodowska-Curie- projekt zakończony apelem –  pani B. Augustyniak, pani D. Myszkowska

Zajęcia pozaszkolne

1.    Warsztaty w Teatrze Lalka – koło teatralne 10 wyjazdów,
2.    Wykłady z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim,
3.    Teatr Roma w Warszawie – spektakl „Nędznicy” ,
4.    Teatr Narodowy – spektakl „Wiele hałasu o nic”,
5.    Teatr Narodowy – spektakl wg opowiadań dla dzieci I. Singera,
6.    Teatr Galeria GO w Warszawie – fragmenty „Antygony”,
7.    Instytut Leśnictwa w Sękocinie – lekcje biologii,
8.    Kino Ciemna Park – „Cztery żywioły”,
9.    Teatr Lalka – obejrzenie spektaklu  „Droga do Betlejem” – koło teatralne,
10.    Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie,
11.    Kino Ciemna Park – Bemowo,
12.    Teatr Buffo – „Romeo i Julia”,
13.    Centrum Nauki Kopernik Warszawa,
14.    PKiN  w Warszawie – Salon Edukacyjny ,
15.    Warszawa – Muzeum Walki i Męczeństwa, Muzeum „Pawiak”,
16.    Instytut Austriacki – spotkanie z poetą ,
17.    Świerk – zwiedzanie reaktora,
18.    Pułtusk – zwiedzanie miasta, wykład n/t zachowania się przy stole ,
19.    Puszcza Kampinoska – Cmentarz w Palmirach – koło historyczne

Zielone Szkoły

1.    Wołkowyja – IIIc, IIId, IIIe
2.    Szczytno – IIb, IId, IIg
3.    Sztutowo – Ia, Ib, Ic, If, IIa, IIIa, IIIb
4.    Bawaria – Id, Ie, IIe, IIIc
5.    Paryż – II f

Osiągnięcia w konkursach