E-mail Rady Rodziców: sp5gesickiego.rada@gmail.com

Prosimy o dokonywanie wpłat, które Państwo zadeklarowaliście na numer konta:
86 8931 0003 0737 0227 4000 0001

Przypominamy, że wpłaty na Radę Rodziców są istotnym wsparciem dla szkoły, czyli przede wszystkim dla uczniów. Dzięki wpływom, które zgodnie z Państwa deklaracją wpływają na to wspólne konto mogą być organizowane szkolne uroczystości, konkursy, warsztaty dla dzieci.

RADA RODZICÓW
Przewodnicząca – Beata Nawroś
Zastępca przewodniczącej – Marta Wosztyl
Sekretarz – Sylwia Żebrowska
Skarbnik – Joanna Sobota

KOMISJA REWIZYJNA
Anna Kobiałka
Tomasz Rosłon
Edyta Bogucka