RADA RODZICÓW

 W dniu 12.09.2019 w obecności Pani Dyrektor, odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców.

Na spotkaniu zostało powołane nowe prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej, w którego skład wchodzą:

RADA RODZICÓW

Przewodniczący:

Katarzyna Kamińska

Zastępca przewodniczącego:

Rafał Nowakowski

Sekretarz:

Agnieszka Lipińska

Skarbnik:

Paulina Wójcik

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:

Joanna Sobota

Członek :

Anna Kobiałka

Członek:

Adam Paciorek

 

 

rrsp5piastow@gmail.com

 


Rada Rodziców SP5 w Piastowie

ul. Pułaskiego 6/8

05-820 Piastów

UWAGA!

Od 2. marca 2020 r. zmienił się numer konta Rady Rodziców.

Wszystkie wpłaty na Radę Rodziców, świetlicę, szachy, Zielone Szkoły należy wpłacać na rachunek o numerze:

86 8931 0003 0737 0227 4000 0001

 


ZA OBIADY WPŁACAMY NA KONTO:

Szkoła Podstawowa nr 5

05-820 Piastów

ul. Pułaskiego 6/8

18 1240 6380 1111 0010 7476 4810