Kalendarz spotkań z rodzicami: 
3,8,10 IX– zebranie(organizacja roku, dokumenty) 
20,22 X– godzina otwarta (+deklaracje kl.8-egz.) 
17,19.XI– zebranie (analiza sytuacji dyd.-wych.) 
15,17.XII– godzina otwarta (zagrożenia) 
9,11 II– zebranie (podsumowanie półrocza) 
16,18.III– godzina otwarta 
13,15 IV-zebranie (analiza sytuacji dyd.-wych organizacja egzaminu kl.8) 
11,13V– godzina otwarta (zagrożenia) 
22,24VI– zebranie/godzina otwarta      

     (podsumowanie r. szkolnego)