W rocznicę akcji „Kutschera”


Uroczyste przekazanie sztandaru


Szkolne kółko teatralne prezentuje spektakl o Zbigniewie Gęsickim „JUNO”


Uroczysty obiad