Szlifujemy diamenty i wyrównujemy szanse

 

Podsumowanie roku szkolnego w Gimnazjum nr 1

im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”

 

To był bardzo dobry rok dla naszego gimnazjum!

Na gorąco, po egzaminach i zakończeniu roku, w telegraficznym skrócie chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi największymi tegorocznymi sukcesami.

Zaczniemy od kilku niezbędnych informacji. Do Gimnazjum nr 1, jako rejonowego, uczęszczają uczniowie z bardzo różnych środowisk. Wszystkim staramy się zapewnić najlepsze warunki do optymalnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości, dlatego też nasza oferta edukacyjna jest zróżnicowana. W bieżącym roku szkolnym pożegnaliśmy osiem klas trzecich w tym klasę, w której realizowano rozszerzony program nauczania  matematyki oraz klasę wyrównawczą – utworzoną dla uczniów, u których w klasie I zaobserwowano występowanie (z różnych przyczyn) poważnych problemów w nauce.

A teraz najważniejsze fakty:

Około trzydziestu procent uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem – po raz pierwszy w historii naszego gimnazjum wśród nich znalazła się CAŁA KLASA ! – matematycy z III F prowadzeni wychowawczo przez panią Izabellę Woźniak.

 

 

Również z klasy III F pochodzą finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych:

Tymek Kosiński – laureat i Jarek Jadacki – finalista konkursu geograficznego przygotowani przez panią Małgorzatę Pankowską.

I kolejny zwycięzca konkursu, znowu uczeń pani Pankowskiej – Marcin Strawczyński – laureat konkursu wiedzy ekonomicznej i obywatelskiej.

 

 

Z III F pochodzą także wspaniali informatycy.  Marcin Ryciuk TRZYKROTNY laureat (w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej), najlepszy w Polsce!!! oraz Robert Rosołek i Robert Ściechowski – finaliści tegoż konkursu przygotowani przez panią Alicję Kuziemską.

No i konkurs matematyczny: finalista – uczeń kl. III F Robert Ściechowski
z panią Danutą Romaniuk nauczycielką matematyki.

Nie można nie wspomnieć o wynikach egzaminu

Z obu części łącznie można było uzyskać 100 punktów – 50 z humanistycznej i 50 z matematyczno-przyrodniczej.

Warto podkreślić, iż w klasie matematycznej 8 uczniów uzyskało wynik powyżej 90 punktów na 100 możliwych.

A Bartek Gabriel, Tymek Kosiński, Robert Rosołek i Robert Ściechowski

uzyskali w części matematyczno – przyrodniczej MAKSYMALNĄ LICZBĘ PUNKTÓW – 50 NA 50!

Ale nie tylko „matematycy” mogą pochwalić się sukcesem – na ogólną liczbę 166 zdających, w części humanistycznej wynik 40 punktów i powyżej uzyskało 76 uczniów, a w części matematyczno – przyrodniczej 33 uczniów!

Średnia wyników z egzaminu w naszej szkole jest wyższa od wojewódzkiej i powiatowej:

Gimnazjum nr 1

Powiat Województwo
część humanistyczna

36,61 pkt.

część humanistyczna

35,61 pkt.

część humanistyczna

34,47 pkt.

część matematyczno- przyrodnicza

28,46 pkt.

część matematyczno- przyrodnicza

27,31 pkt.

część matematyczno- przyrodnicza

25,86 pkt.

Ogromnym sukcesem naszych nauczycieli były wyniki uzyskane przez uczniów klasy wyrównawczej prowadzonych przez panią pedagog Lilianę Tomicką:

– wszyscy uczniowie uzyskali promocję

– najwyższa uzyskana średnia ocen końcoworocznych wyniosła 4,35 !

– najwyższy wynik z egzaminu 66 punktów, tylko 4 uczniów na 15 uzyskało poniżej 40 punktów

– najwyższy wynik z części humanistycznej egzaminu –  43 punkty,

– najwyższy wynik z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu – 34 punkty,

A teraz sport

W tej dziedzinie zawsze przodowaliśmy na terenie gminy i odnosiliśmy znaczące sukcesy.

I miejsce w Piastowskiej Gimnazjadzie

I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Unihokeju chłopców

III miejsce w Międzypowiatowych Mistrzostwach w Unihokeju chłopców

W następnym roku szkolnym wykorzystamy tegoroczne doświadczenia do podnoszenia jakości naszej pracy, co mamy nadzieję, zaowocuje kolejnymi sukcesami naszych wychowanków. Ale nie będzie to takie proste, zważywszy na obowiązkowe zwiększenie liczebności uczniów w klasach.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 Ewa Dąbrowska

przy współpracy Magdaleny Bliźniak