Piecki 2018

Koncert akordeonowy w wykonaniu Michała w Pieckach

Opublikowany przez Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie 24 maja 2018