Zasoby:

  • Ponad 10000 woluminów,
  • Komputery z dostępem do internetu,
  • Centrum multimedialne.

.

.

——————————————————————————————————————

„Czytamy z Sercem” – Ogólnopolska Akcja Czytelnicza 

29 września społeczność naszej szkoły wzięła udział w akcji. 

  Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z Sercem” to inicjatywa zorganizowana przez nauczycieli bibliotekarzy SP 5, która łączy w sobie obchody dwóch świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca. 

W ramach tegorocznej edycji w szkole i bibliotece odbyły się różnorodne działania promujące czytelnictwo i poszerzające wiedzę o sercu m.in. zajęcia czytelnicze, czytelniczo-plastyczne, „Biegi Serc”, głośne odczytywanie fragmentów książek o sercu. Główne cele akcji to promocja wśród dzieci i młodzieży literatury oraz czytelnictwa, a także: poszerzanie ich wiedzy na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób i symbolik, rozwijanie w uczestnikach wydarzenia wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych oraz propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego. 

Mamy nadzieję, że dzięki Ogólnopolskiej Akcji „Czytamy z Sercem” u naszych uczniów wzrośnie poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie, a także wrażliwość na cierpienie innych. 

Bardzo dziękujemy Paniom Małgorzacie Koronkiewicz i Pani Lidii Kaczor, zespołowi promocji zdrowia za zorganizowanie biegu, w którym, brały udział klasy 4 – 6., oraz samorządowi szkolnemu za włączenie się i udział w akcji czytelniczej.  

Nauczyciele bibliotekarze 

Elżbieta Okołów 

Mariola Komoń-Grochowska 

————————————————————————————————————

KONKURS PLASTYCZNY