Konkursy kuratoryjne 19-29X 2020

19Xponiedziałekj.polskis.201Godz. 9:00
20Xwtorekj.niemieckis.201Godz. 9:00
21Xśrodamatematykas.201Godz.9:00
23Xpiątekj.angielskis.216Godz. 9:00
27Xwtorekhistorias.201Godz. 9:00
27Xwtorekfizykas.05Godz. 12:00
28Xśrodabiologias.201Godz. 9:00
28XŚrodaWOSs.104Godz. 12:00
29XCzwartekgeografias.201Godz. 9:00
29XCzwartekchemias.220Godz. 12:00

Zgłoszeni uczniowie przychodzą przed salę 15 minut wcześniej.

Warunkiem udziału jest dostarczenie przez ucznia zgody rodziców na udział dziecka w konkursie.

ETAP SZKOLNY – HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

https://konkursy.mscdn.pl/

https://bip.kuratorium.waw.pl/download/2/2106/Zalaczniknr11-Harmonogrametapszkolny.xlsx

https://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/2117,Zarzadzenie-Nr-47-z-dnia-9-wrzesnia-2020-r.html