Zajęcia pozalekcyjne w 2019/2020
Zajęcia realizujemy od 23.09 do 19.06- tj.33 tygodnie
Rodzaj zajęć
W.Borowik koło teatralne
A.Malicka K.matematyczne I-III
A.Malicka TUS
W.Domańska koło polonistyczne
W.Domańska TUS
B.Biała-Siwecka z Mo TUS
B.Moczarska z B-S TUS
E.Gleń koło matematyczne VI
E.Gleń koło matematyczne V
E.Gleń z.wyrównawcze Kl.V
E.Gleń z.wyrównawcze Kl.V
G.Baranowska z.wyrównawcze
G.Baranowska z.wyrównawcze
J.Brzozowska k.programowania  Kl.7
J.Brzozowska k.matematyczne Kl.7-8
J.Brzozowska k.programowania Kl.6
J.Jesionowska z.wyrównawcze 6f
A.Kuziemska koło fizyczne
M.Długołęcka SKS dz. kl. 5-8
J.Kurdziel SKS
T.Wiśniewski SKS
J.Jesionowska z.wyrównawcze 6ac