Warsztaty z Robotyki w klasie 1 c    

       Pierwsze warsztaty z Photonami  w klasie 1 c przyniosły dzieciom wiele radości i nauki przez zabawę. Poznaliśmy możliwości działania robota w najprostszej formie- poruszanie joystickiem, zmiana koloru, wydawanie dźwięków. Zajęcia z Photonem pomagają rozwijać koordynację wzrokowo ruchową i orientację przestrzenną. Dzieci uczą się i rozwijają kluczowe umiejętności takie jak planowanie, rozumienie logiki zdarzeń metodą” krok po kroku”. W ten sposób zdobywają umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, planowania, przewidywania, wnioskowania, jak również kreatywności. Nauka programowania może odbywać się poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci uczą się pracy w grupie, angażują swoje emocje. Photony obiecały, że jeszcze odwiedzą klasę 1c i przywiozą ze sobą inne roboty 🙂. Dziękujemy pani Monice za wspaniałe spotkanie.Beata Węglarczyk