Lista uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w SP5 w Piastowie

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 w SP5 w Piastowie

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLASY I

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie prosi

o  przybycie  do  szkoły  w  celu dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do

klasy I, oraz oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021.

Zapis dziecka do oddziału przedszkolnego i do szkoły wynika z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 33. u. 1 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz obowiązku szkolnego (art. 40. U.1  Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)

Rekrutacja odbywała się będzie w dniach 02.03. – 13.03.2020

Zapisy prowadzone są przez sekretariat szkoły w następujących godzinach:

Poniedziałek  godz. 7:30 – 16:00

Wtorek           godz. 7:30 – 16:00

Środa             godz. 7:30 – 17:00

Czwartek       godz. 7:30 – 18:00

Piątek             godz. 7:30 – 15:30

 

Karty zapisu można pobrać ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu.

 

Prosimy o przyniesienie:

– aktu urodzenia dziecka (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem),

– nr PESEL dziecka,

– dokument tożsamości rodzica (do wglądu ).

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły

(tel. 22 723 14 72 lub kom. 501 601 930; e-mail: sp5@piastow.pl)

 

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA

 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP5

KARTA REKRUTACYJNA UCZNIA SP5

Potwierdzenie woli rodziców przyjęcia zakwalifikowanego dziecka do szkoły

Lista uczniów klas „0”

Lista uczniów klas 1

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5