Rada Rodziców SP5 w Piastowie

ul. Pułaskiego 6/8

05-820 Piastów

UWAGA!

Od 2. marca 2020 r. zmienił się numer konta Rady Rodziców.

Wszystkie wpłaty na Radę Rodziców, świetlicę, szachy, Zielone Szkoły należy wpłacać na rachunek o numerze:

 

86 8931 0003 0737 0227 4000 0001

 

 


ZA OBIADY WPŁACAMY NA KONTO:

Szkoła Podstawowa nr 5

05-820 Piastów

ul. Pułaskiego 6/8

 

18 1240 6380 1111 0010 7476 4810

—————————————————————————————-

Opłaty za pobyt w szkole w godzinach ponadwymiarowych (oddziały przedszkolne)

Szkoła Podstawowa nr 5

 

70-1240 6380 1111 0010 7476 4650